Java и OSGI

Един bundle може да бъде в едно от следните състояния:

  • INSTALLED – bundle-ът е успешно инсталиран
  • RESOLVED – всички Java класове, от които bundle-ът се нуждае са налични. Това състояние означава, че bundle може да бъде пуснат или е бил спрян
  • STARTING – Bundle-ът се стартира – извиква се BundleActivator.start()
  • ACTIVE – Bundle-ът е успешно стартиран – BundleActivator.start() е приключил успешно
  • STOPPING– Bundle-ът се спира – извиква се BundleActivator.stop()
  • UNINSTALLED– Bundle-ът не е инстлиран вече. Не може да минава в друго състояние
Публикувано в ModularJava. Постоянна връзка.