Java и OSGI

Equinox е OSGI имплементация, която ще се използва в курса Modular Java.

Всяка Eclipse дистрибуция съдържа Equinox в себе си. За да се стартира е нужно:

За версия <3.8:

 1. Стартирайте Eclipse
 2. От менюто изберете Run -> Run Configurations…
 3. От отворилия се прозорец в левия панел кликнете два пъти върху OSGI Framework
 4. Задайте име на новата конфигурация (по подразбиране е New_configuration)
 5. Натиснете Deselect All бутона
 6. От табът Bundles изберете org.eclipse.osgi
 7. Натиснете Run бутона

За версия 3.8

 1. Изпълнете стъпките от 1-5 от предишната секци
 2. От табът Bundles изберете
  • org.eclipse.osgi
  • org.eclipse.osgi.services
  • org.apache.felix.gogo.runtime
  • org.apache.felix.gogo.runtime
  • org.apache.felix.gogo.shell
  • org.eclipse.equinox.console
 3. Натиснете Run бутона
Публикувано в ModularJava. Постоянна връзка.