Домашни, изпитване и план на курса по Операционни Системи за 11А и 11Б клас

Важно: Моля, разпратете това съобщение до съучениците ви.

Тъй като много хора не са разбрали по какъв начин ще се процедира с оценяването от изпитването на 22.11.2014, той е описан по-долу заедно с нанесени корекции. Осъзнаваме, че причината за това е наша, за което се извиняваме.

Относно оценките получени при изпитването:

 • Оценките за първото домашно се записват в дневника
  1. ученици, които не са предали или са преписали, ще бъдат оценени със слаб (2)
  2. тези оценки могат да бъдат поправени, ако до 22.01.2014 23:59:59 изпратите поправено домашно (важи за всички ученици – предали, непредали, преписали)
 • Оценките за второто домашно няма да се записват в дневника (но виж точките изброени по-долу)
  1. ученици, които са предали и са доволни от оценката си, ще бъдат записани в дневника
  2. ученици, които са предали и не са доволни от оценката си, няма да се записват в дневника и могат да изпратят поправено домашно до 08.01.2014 23:59:59 като ще бъдат изпитани отново на 10.01.2014
   • след изпитването на 10.01.2014 получената оценка ще бъде записана в дневника, тези ученици могат да си поправят оценката отново (виж 4 т.)
  3. ученици, които не са предали или са преписали, ще бъдат оценени със слаб (2) и ще бъдат записани в дневника
  4. тези оценки могат да бъдат поправени, ако до 22.01.2014 23:59:59 изпратите поправено домашно (важи за всички ученици – предали, непредали, преписали)

Относно плана на часовете до края на срока:

 • 29.11.2013 – Лекция за нишки
 • 06.12.2013 – Лекция за синхронизация на нишки
 • 13.12.2013 – Тест
 • 20.12.2013 – Упражнение върху нишки и задаване на трето домашно, което трябва да се предаде до 08.01.2014
 • 10.01.2013 – Изпитване върху трето домашно (и второ домашно – виж по-горе)
 • 17.01.2013 – Поправка на теста
 • 24.01.2013 – Поправка на първо, второ, трето домашно и оформяне на годишна оценка + допълнителни уговорки за доизпитване на 31.01
 • 31.01.2013 – Поправка на първо, второ, трето домашно и оформяне на годишна оценкa

На 27.11.2013 ще се проведе извънкласно занятие, целящо да преговори продължителност на живот (lifetime) на променливи и упражни работа с поинтери и динамична памет в езика C. След занятието ще бъдат дадени задачи за упражнение (не са задължителни), които ако искате можете да ни изпратите да проверим и да ни задавате въпроси върху тях. За учениците, които искат да продължат да се упражняват, ще даваме допълнителни задачи всяка сряда по email, като ние ще продължим да отговаряме на всякакви въпроси свързани с тях.

Разпределение по часове:

 • 11A клас – 11:10 пред 34-ти кабинет
 • 11Б клас – 12:45-13:00 пред 34-ти кабинет (ако се съберете по-рано, ние ще бъдем там от 12:15)

Силно се препоръчва всички, които имат оценка по-малка от 5 на някое от двете домашни, да присъстват.

За въпроси/мнения можете да ни пишете на elsys.os.2013@gmail.com

Публикувано в Операционни системи. Постоянна връзка.