ППС: Octave/Matlab материали

Ето няколко ръководства за Octave/Matlab:

Ето няколко примерни задачи:

  • Да се дефинира Octave функция, която чертае графиката на функцията sin(x)*cos(x)
  • Да се дефинира Octave функция, която решава квадратно уравнение
  • Да се дефинира Octave функция, която чертае графиката на квадратен тричлен
  • Да се дефинира Octave функция, която решава кубично уравнение
  • Да се дефинира Octave функция, която чертае графиката на кубичен четиричлен
  • Да се дефинира Octave функция, коята чертае повърхността, дефинирана от функцията z = sin(x)*cos(y)
Публикувано в Разни. Постоянна връзка.