Ситуацията „10В клас“

Поради породилите се конфликти свързани с оформянето на 10В клас ще напиша каква всъщност е ситуацията.

Преди това

Изпитването и оценяването продължава!

Вторник, 17 Юни, всички които имат двойки и/или се борят за по-висока оценка, да заповядат за изпитване. Оценки няма нанесени още, а тези които са в Headquarters са примерни.

Изпитването ще е на подобни задачи на тези които бяха качени преди седмица.

За 3 учениците трябва да знаят какво са указатели и как се работи с тях, структури и как се работи с тях и основните неща, които сме учили първият срок (условни оператори, цикли и т.н.).

Ситуацията

В началото на срока класът беше разделен на отбори по 3-4 човека. Тяхната задача беше заедно да напишат 6 домашни и да реализират бонус задача, като всичко трябваше да бъде качено в GitHub (работата трябваше да си я разделят помежду си и изпитването щеше да става само на частта която ученикът е писал).

Междувременно записахме и бяснихме първите 4 домашни и ги има качени в YouTube канал.

След като дойде време за оформяне се оказа, че от отборите само един човек е слагал промени в хранилищата на код и възниква въпросът на какво ще изпитваме останалите членове на отбора. Взехме решение с останалите преподаватели на паралелките В и Г, че щом всички са писали задружно кода, конферентни разговори и прочие, следва, че всеки от отбора трябва да е наясно с всички поставени задачи.

Изменихме оценяването, така че всеки трябваше да защити домашните с цел да изолираме тези които нищо не са писали и кода им е бил разказан.

Оказа се, че понеже кода на учениците е публичен, много от домашните бяха преписвани. Много от учениците не разбират кода, не знаят какво правят и как се работи с функции описани дори в документът с условията на домашните. Не можеха да възпроизведат на място функция от буквално 2 реда.

Задачите на които изпитвахме в час, бяха публикувани няколко дни по-рано и учениците имаха достъп до условията.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.