Промяна в учебната програма за 11-ти клас

В сила от тази седмица, часовете ще се провеждат по програмата по-долу. Моля, предайте на съучениците си.

Сряда:

11 А и 11 Б няма да имат ОС/КАрх. Часовете им ще започват от третия час (9:40)

Петък:
11 А:

8:00 – 9:20 КАрх
9:30 – 10:50 Руски език
11:10 – 12:30 Английски език
12:40 – 14:00 ОС

11 Б:

8:00 – 9:20 Руски език
9:30 – 10:50 КАрх
11:10 – 12:30 ОС
12:40 – 14:00 Английски език
Публикувано в Разни. Постоянна връзка.