ПО: Изпитване 10-ти клас FAQ

Q: Как ще се изпитваме на 26-ти и 27-ми януари?
A: Изпитването ще се провежда в 31 кабинет.
За 3: Влизат 9 ученика от двата класа и ще трябва да пишат код и отговарят на въпроси в рамките на 15 минути. След това следващи 9 и т.н.
За повече: Ще влизат с групичките по 9 до запълване на компютрите. Ще решавате задача в рамките на 20-40 минути.
Тези, които ще правят контролно: Влизат първи да правят контролното което не са правили в рамките на 40 минути.

Q: Какво трябва да знам за 3?
A: Условни оператори, цикли, масиви, как се компилира и пуска програма.

Q: Какво правя ако съм доволен от оценката си?
A: Идваш, казваш, отбелязваме те и си свободен.

Q: Мога ли да се откажа от оценката си и да ме изпитвате за повече?
A: Може, но ако имаш повече от 2.

Q: Какво правя ако не съм правил голямо контролно?
A: Правиш го първите 40 минути. После ако се налага те изпитваме.

Q: Какво правя ако не съм правил едно или повече малко контролно?
A: Нищо. Малките не се поправят

Q: Какъв е смисълът на живота, вселената и всичко останало?
А: 42

Q: Какви са начиниите да си повиша оценката?
A: Изпитваме за 3 или изпитваме за повишаване до 1 единица от текущата оценка.
А: Можеш да се откажеш от оценакта си и да те изпитваме за повече.

Q: Това годишна оценка ли е?
A: Да.

Q: Защо в грейдбук имам оценка 1 или 0?
A: Защото си под 30% или под 20%

Q: Aко отсъствам?
Q: Aми ако не мога да дойда?
А: Каквото си си изкарал, това ти пишем?

 

Публикувано в Програмен език C с етикети , . Постоянна връзка.