Теми за трета поправка по Технология на програмирането на 13 септември 2016

  1. Учениците трябва да са разработили предварително приложение
  2. Приложението трябва да има

задание с разписани характеристики

хранилище в което да е къмитнат кода

видео представящо го

wiki страница с описание на проекта

За тези които не са измислили сами задание и не са си избрали, могат на да използват следното (с цел да не затруднявам много работа заданието е същото като предишното за юлската поправка):

Да се разработи играта – „4 in a row“, както бе обяснено заданието в края на юли.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.