Курс „Въведение в скриптовите езици“ за 8 клас

Заявлението за записване в свободно избираемият предмет „Въведение в скриптовите езици“ за 8 клас е тук

Заявленията се събират от отговорниците на класовете и трябва да бъдат предадени в каб. 24 до 5.10.2016 (сряда).

Учебните занятия започват в седмицата от 10.10.2016.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.