Технология на програмирането – трета поправителна сесия 2016 октомври

Атанас Рашков Чомополов

Интерактивна игра за iOS. Представят се различни екрани и опции на потребителя и на база на тях той взима решение и продължава към определение части на игра.

Технологии – iOS

Репозитори  – има

Видео – няма

Wiki – има – http://signals-from-mars.wikia.com

По време на поправката на 13 септември от Атанас получавам приложение, което той трябва да защитил Атанас не успява да го защити и получава 9 въпроса върху, които да отговори. Не отговаря на нико един. Получава и 4 задачи, които да реализира за периода 13.09-04.10. Тези задачи ще потвърдят, че той е направил приложението и че го разбира.

На 04.10 на поправката той не е реализирал нито едан от задачите и не може да ги реализира в клас.

Въпросите и задачите са дадени по-долу:

  1. как на едната страница да има три бутона, а на другите само два – не
  2. Какво прави if let page = page, thirdChoice = page.thirdChoice
  3. Какво прави navigationController?.pushViewController(pageController, animated:true) и защо има въпросителна накрая – нещо свързано с това дали е създаден този контролер
  4. Какво е -20.0 като позиция на бутон и защо е такава – не
  5. Какво е  #selector и какво прави? – не
  6. Какво прави .whiteColor() и защо има точка отпред – не
  7. Какво прави required – не
  8. Какво е .Normal и защо го пишем. Какви са му алтернативите – не
  9. Какво прави translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

Да се реализират

Историите да са в json файл и да се чете от него

Страници с три и с два бутона

Запазване на прогреса до къде сме.

Квадрати долу на страницата, които да показват какви избори сме направили до сега. Червен, зелен и син са цветовете и на база предишния избор се оцветява квадрата в един от цветовете. Всички квадрати от всички избори се показват на страницата, както и бели квадрати за изборите които ни предстоят.

Мартин Ангелов Ангелов

Фитнес приложение за Андроид. Потребителя се вписа и посочва своите характериските, като височина, пол, тегло. След това се прави избор на категория на натовареност, която потребителя предпочита. На база тази категори му се предоставят програма за упражнения за седмица. Има възможност приложението да предоставя и хранителен режим с примери за определени храни.

Технологии – Android

Репозитори – има

Видео – продължава да няма

Уики – http://bodywork.wikia.com/

Спрямо приложението представено на 13.09 няма никаква промяна във функционалност.

Да се добави бутон в менюто. Бутонът да отваря страничка Settings и да може на нея да се избере дали мерните единици на човека са в SI система или Imperial. След като се избере, този избор се запазва и този избор влая върху изпозваните изчисления. Когато се въведе изчисление в Imperial то цялата сметка трябва да е в Imperial.

Асен Попов

Игра с топчетата. Кубчета 6 на 7. Проверява ги вертикала и хоризонтала. Смяна на цветове

Технологии Shoose, Ruby
Репозитори – https://github.com/paresseux/con4
Видео – още няма
Уики – още няма
Въпроси:
Да се добави нов трети играч с жълта цвят – успя

Да се реализира победата да е при две пореднни, място свободно, две поредни – не успя

Да се смени матрицата да е 7 х 8 – не успя.

Да се направят квадратчетата да не падат надолу, а да се качват нагоре – не успя

Димитър Красимиров Джаджаров

CarQuize. Приложение за телефон – Android. Приложението е от типа на „отговор на въпрос“. Показва се снимка на кола, с четири възможности за отговори. Потребителят отговаря на 10 такива и така успешно завършва отговорите.

Технологии -Android

Репозитори – https://github.com/ByhtaExpress/FinalProject

Видео – да

Уики – да

Задачи:

Въпросите да се показват в случаен ред.

Да може да има различен брой отговори. На някой страници 4, на други 3.

Въпросите да се четат от json файл в следния формат:

{
question : {
option1    : „BMW“
option2    : „Car2“
optionX    : „Carx“
correct    : „option1“
}

 

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.