Лятна производствена практика 2017: Заявление за разпределение

Заявлението за разпределение заа лятната производствена практика е тук

Учениците, които имат потвърждение за провеждане на лятната практика в конкретна компания, трябва да попълнят само едно желание и да отбележат че имат уговорка с тази компания.

Учениците, които нямат уговорка с компания за лятната практика трябва да попълнят 4 желания.

Попълненото заявление трябва да се изпрати в електронен вид (споделен google docs) на Любомир Чобаджиев (lchorbadjiev@elsys-bg.org). Краен срок – 25 юни 2017, 23:59 часа.

Разпечатано и подписано заявление трябва да се предаде в 24 кабинет. Краен срок – 26 юни 2017.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.