Архив на категория: ООП

Поправителна сесия през септември

Датите за поправките са следните. Отбелязвам, че датите са тези и в поставените на входа на училище има грешка: 01 септември – БЕ 07 септември – Математика 09 септември – ТП, ПО, АПЕ 10 септември – ОС, WEBD 12 септември … Има още

Публикувано в Java, ООП, Разни, Технология на програмирането | Коментарите са изключени за Поправителна сесия през септември

CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

Има множество различни начини за реализация на двусвързан списък. Ще разгледаме реализация на двусвързан списък с (фиктивен) водещ елемент. Наличието на фиктивен водещ елемент макар на пръв поглед да изглежда като усложнение, всъщност води до опростяване на кода и по-елегантно … Има още

Публикувано в CPP-101, Кръг 2, ООП | Етикети: , , | Коментарите са изключени за CPP-101: Двусвързан списък с водещ елемент

CPP-101: Обработка на изключения

Обработка на грешки Да си представим, че по време на изпълнение дадена функция открива ненормална, грешна ситуация. Причината за възникването на такава ситуация може да бъде различна – неправилни входни данни, препълване на диска, изчерпване на наличната динамична памет, невъзможност … Има още

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар

CPP-101: Входно изходни операции

Съвместимост с входно/изходните операции на C Тъй като C++ и C са родствени езици, в една програма на C++ е напълно възможно да се използва стандартната C-библиотека за вход и изход. С други думи следната програма е валидна C++ програма.

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар

CPP-101: Пространство от имена (namespace)

Пространствата от имена (namespaces) са въведени в C++ като поддръжка на така нареченото модулно програмиране. По същество пространствата от имена позволяват изграждането на дървовидна структура от имена на идентификаторите в една C++ програма като по този начин намаляват риска от … Има още

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар

CPP-101: Класове и обекти

В езика C++ има няколко начина за дефиниране на типове от потребителя. Едната възможност е да се използват разгледаните вече структури struct. Другата възможност е да се използват класове. Механизмът на класовете в C++ разполага с изключително богати възможности, което … Има още

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 2 Коментара

CPP-101: Структури

Дефиниране на структури Структурата представлява съвкупност от една или повече променливи, които могат да от различни типове. Дефиницията на структура има следния синтаксис: Заглавна част, която се състои от ключовата дума struct последвана от името на структурата. Тяло, в което … Има още

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар

CPP-101: Функции

Всяка програма на C или C++ има дефинирана поне една функция – main-функция. Всички програми, с изключение на най-тривиалните, дефинират допълнителни функции. Функциите служат за групиране на често използван код, като позволяват групирания код да се използват лесно и многократно.

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар

CPP-101: Указатели и масиви

Дефиниране на масиви Масивите са производни типове, които представляват колекция от стойности с еднакъв тип. За даден тип T, типът T[size] представлява типът масив от size елемента от типа T.

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар

CPP-101: Промеливи и аритметика

Вградени типове данни Езикът C++ наследява дефинираните в C базови типове – char, int, float, double и т.н. Към тях е добавен нов тип bool – булев тип, чиито стойности могат да бъдат true или false.

Публикувано в CPP-101, ООП | Етикети: , , | 1 коментар