Технология на програмирането 2015/2016

Кирил Митов

Въведение

Важно – всяка година материалът е различен. За пълно запознаване с предмета прегледайте и материалите от предишни години.

Хронология

 1. Материалът се базира на добрите практики от Основи на Java и Eclipse, изучаван в ТУЕС през 2007, 2008, 2009 като свободно избираем предмет.
 2. Систематизиран и подобрен е през учебната 2009/2010 като част от задължителния предмет Технология на програмирането.
 3. През учебната 2010/2011 беше въведено допълнитено представяне на процеса на разработка на софтуер.
 4. През учебната 2011/2012 част от материала за втория срок беше преместен в първия срок и следователно целият материал беше значително обогатен.
 5. През 2013/2014 бе първото сериозно използване на едно хранилище от всички където са решение всички задачите и проблеми.
 6. През 2014/2015 година се разработваше автоматизиране на процеса по проверка на домашните и по проверка на скриптовете за проверяване на домашните. Проектите през втория срок бяха зададени в голямата си част от преподавателя.

Оценяване

Домашните за важни. Контролните също

Теми на курса

Първата тема на таз годишния курс ще е свързана със Zipf Mystery. и с това да проверим колко zipfy са кодовете разработени в различни общества за разработка на проекти с отворен код.

Книги и ресурси

Ruby

Java

Software Development

Others

Материали от минали години:

Материали за 2015/2016 година:

Дневник за оценяване, домашни и други неща

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_YFVWk0b65GoEnFJYfV0gY-MyGB50Gsh9axJn5u01k/edit?usp=drive_web

Матерали от занятията, които не са в github

https://drive.google.com/open?id=0B2u3mIflzKI4cVpaOXZKQzdPb1U

Хранилище на целия код

През тази година целия код ще се качва в хранилище в Github. Можете да го достъпите през https://github.com/thebravoman/software_engineering_2015

Chapter I – introduction, git, CSV and text files

 1. Class I Introduction
  1. Homework. Solving quadratic equations
 2. Class II Script for checking homeworks
  1. Homework. Improve the Quadratic Equations (QE) programs
 3. Class III Check homeworks and produce CSV
  1. Homework. Implement a program for counting words
 4. Class III-1. Theory on the Ruby Language
  1. Use the lectures from fmi.ruby.bg
 5. Class IV Finalize checking QE
  1. Homework. Add counting of punctuation marks to the Counting Words Program.
 6. Class V Improve script for checking QE to work for Counting Words.

Chapter II – Reviewing code. Learning from mistakes. Ideas for improvements. Writing a better code.

Bonus Homework Monify task

http://lubo.elsys-bg.org/2015/12/05/tp_bonus_homework_minify/

Chapter III – Test Driven Development. Automated unit testing. Behaviour Driven Development.

Evaluation

Second term