Технология на програмирането 2015/2016

Преподавател

Кирил Митов

Общото описание на курса е налично на http://lubo.elsys-bg.org/software_engineering/

На тази страница е дадено спесифичното 2015-2016 учебна година.

Въведение

Оценяване

Домашните за важни. Контролните също

Теми на курса

Първата тема на таз годишния курс ще е свързана със Zipf Mystery. и с това да проверим колко zipfy са кодовете разработени в различни общества за разработка на проекти с отворен код.

Дневник за оценяване, домашни и други неща

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_YFVWk0b65GoEnFJYfV0gY-MyGB50Gsh9axJn5u01k/edit?usp=drive_web

Матерали от занятията, които не са в github

https://drive.google.com/open?id=0B2u3mIflzKI4cVpaOXZKQzdPb1U

Хранилище на целия код

През тази година целия код ще се качва в хранилище в Github. Можете да го достъпите през https://github.com/thebravoman/software_engineering_2015

Chapter I – introduction, git, CSV and text files

 1. Class I Introduction
  1. Homework. Solving quadratic equations
 2. Class II Script for checking homeworks
  1. Homework. Improve the Quadratic Equations (QE) programs
 3. Class III Check homeworks and produce CSV
  1. Homework. Implement a program for counting words
 4. Class III-1. Theory on the Ruby Language
  1. Use the lectures from fmi.ruby.bg
 5. Class IV Finalize checking QE
  1. Homework. Add counting of punctuation marks to the Counting Words Program.
 6. Class V Improve script for checking QE to work for Counting Words.

Chapter II – Reviewing code. Learning from mistakes. Ideas for improvements. Writing a better code.

Bonus Homework Monify task

http://lubo.elsys-bg.org/2015/12/05/tp_bonus_homework_minify/

Chapter III – Test Driven Development. Automated unit testing. Behaviour Driven Development.

Evaluation

Second term