Технология на програмирането 2016/2017

Кирил Митов

Теми на курса

През тази година курсът е свързан с технологиите Ruby, Ruby on Rails, Node.js. Ще е базиран на различни малки теми, които да се реализират паралелно с RoR и Node.js. Курсът ще тръгне от това до което не стигам никоя година и винаги оставям накрая – билдване на проекта и версии на библиотеките. Ще се наблегне на тестването на библиотеките. Основните задачи ще са свързани с обработка на текстови документи. Целта е да се добие увереност при работата с две непознати технологии. Самостоятелно да могат да се усвоят основните абстаркции в технологиите. Ще се разгледат основни правила в процеса на разработка на софтуер, организацията на този процес, разпределения и отговорности.

Оценяване

Оценяването се извършва на база събраните точки. Всяко домашно и контролно носят определени точки. На края на година се сумират точките и на база възможните максимални се определя оценката.

50-62% – среден 3

63-75% – добър 4

76-88% – мн добър 5

89-100% – отличен 6

Предаване на домашни в срок

Предаването на домашни се извършва в хранилището в определен срок. Срокът се задава като ден и час – пример – 22 септември 2016 22:00. В оценяването влизат само домашните предадени в зададения срок. Според примера домашни предадени на 22 септември 2016 22:00:01 не попадат в срока и няма да бъдат оценени.

Изпити

Изпити за финално оформяне в предмена Технология на програмирането воден от Кирил Митов, НЕ СЕ провеждат. В зависимост от скоростта, с която участниците усвояват материал през срока, има 10-15 задачи и домашни, които ще да бъдат оценени и на база на тях се образува финалната оценка.

Материали за 2016/2017 година:

Дневник и оценяване 2016-2017

План на занятията

Хранилище за кода