Програмиране – 9 клас – 2018/2019

Лекции, 9Б:

 1. Седмица 1
 2. Седмица 2
 3. Седмица 3
 4. Седмица 4
 5. Седмица 5
 6. Седмица 6
 7. Седмица 7
 8. Седмица 8
 9. Седмица 9
 10. Седмица 10
 11. Седмица 11
 12. Седмица 12
 13. Седмица 13
 14. Седмица 14
 15. Седмица 15
 16. Седмица 16
 17. Седмица 17
 18. Седмица 18

Критерии на оценяване: линк

Задачи са самоподготовка: линк

Решени задачи от час: линк

Задачи за домашно, 9Б: задачи ¯\_(ツ)_/¯

Задачи от контролното на 13.03.2019: линк

Линк към Slack (чат): линк



Лекции, 9А, 9В:

 1. Структура на програма в C – част 1 – Лексикален и синтактичен анализ
 2. Системи за управление на версии (обновена на 28.02.19)
 3. Структура на програма в C – част 2 – типове, функции
 4. Структура на програма в C – част 3 – декларации, изрази, оператори, клаузи (обноввена на 13.03.19)
 5. Структура на програма в C – част 4 – оператори II
 6. Структура на програма в C – част 5 – области на видимост, клас на съхранение
 7. Структура на програма в C – част 6 – goto, switch, break и continue клаузи (обновена на 21.04.2019)
 8. Структура на програма в C – част 7 – масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор
 9. Структура на програма в C – част 8 – указатели (обновена на 13.05.2019 15:43)
 10. Структура на програма в C – част 9 – низове от символи, C string
 11. Структура на програма в C – част 10 – структури (обновена на 11.06.2019 12:25)
 12. Въведение в обектно-ориентираното програмиране
 13. Класове и обекти в C++

Задачи за домашна работа, 9В:

 1. Изчисляване на корен квадратен по Вавилонския метод
 2. Задача за време на живот на променливи
 3. Задача за обръщане на масив – краен срок – 19.05.2019 23:59
 4. Задача за копиране на C-string – краен срок – 16.05.2019 13:00
 5. Задача за местене, запазване и възстановяване на позиция на точка от координатна система

Линк към оценките към момента, 9В:

Полезни връзки: