Упражнение по наследяване

Файловете, необходими за упражнението по наследяване са следните: 08-lab.pdf, 08-lab.zip.

Публикувано в ООП. Постоянна връзка.