Работа с входно/изходни потоци

Лекцията по потоци е 12-streams.pdf. Файловете за упражнението са тук rational00.tgz.

Публикувано в ООП. Постоянна връзка.