Учебна практика за 11 клас

Подобрен списък с фирми, в които ще се провежда учебната практика през учебната 2007/2008 година: training-firm-list-2008-1.pdf

Заявление за кандидатстване за специалността „Програмист“: practice-application-2007-2008.doc, practice-application-2007-2008.odt.

Срок за подаване на заявленията за специалността „Програмист“: петък, 27.06.2008г., 12:30 часа. Заявленията се предават на Любомир Чорбаджиев.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.