Лекция за интерфейси и вътрешни класове в Java

Лекция за интерфейси и вътрешни класове в Java (06java.pdf) е добавена на страничката на курса Основи на Java и Ecllipse.

Допълнително са обновени и лекциите  01java.pdf, 02java.pdf, 03java.pdf, 04java.pdf, 05java.pdf — поправени са дребни синтактични и правописни грешки.

Публикувано в Java. Постоянна връзка.