Кръжок по PHP и MySQL (2009-2010)

От ноември 2009 в Технологично училище “Електронни системи” стартира кръжок по “Практическо Уеб програмиране с PHP и MySQL” за учениците от 11 клас.

В кръжока ще се изучават практически примери за разработка на уеб приложения чрез използването на език за програмиране PHP, база данни MySQL.

Посещаването на кръжока е по желание. Всички ученици от 11 клас, които искат да участват в кръжока, трябва да подадат заявление. В случай че желаещите са повече от свободните места ще има класиране на основата на оценката по Програмиране и Програмиране (практика) от 10 клас.

Формулярите за заявления са: php-application-form.odt и php-application-form.doc

Заявленията се подават на електроннат поща на Тодор Балабанов (tbalabanov@elsys-bg.org). Срокът за подаване на заявления е 25.10.2009 г.

Информацията за класирането ще бъде обявена до 29.10.2009 г.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.