Графични приложения със SWT

Занятието на 09.02.2010 бе концентрирано върху разбаротка на графични приложения със SWT. Бяха разгледание обектите Canvas и GC. Пълната презентация и домашните работи може да намерите на страницата на Техноголия на програмирането

Домашните работи са 3.

  • Първата задача е изграждането на мигащ елемент. Целта на домашното е да се усвои многонишковият достъп до графичната среда с помощта на SWT. Позволява се интерфейсът да не е същият, както и да отсъства бутонът за пускане и спиране на мигането. Но задължително трябва да има компонент, който мига.
  • Втората задача е изграждането на графичен редактор базиран на предоставения в час начален редактор. Целта на домашното е надграждане над вече съществуващ код разработен от непознат за вас програмист. Надграждането над съществуващ вече код заема по-голямата част от времето на професионалните разработчици. За улеснение започнете като намерите къде се създава бутонът за изчертаване на правоълъгници и какво прави той. След това създайте подобен бутон за изчертаване на елипси.
  • Третата задача е проблем решаван от фирмата, която разучавате и технология чрез, която се решава този проблем. Заданието може да намерите тук.
Публикувано в Технология на програмирането с етикети . Постоянна връзка.