Технология на програмирането – проекти.

В тази публикация искам да ви разкажа за програмата за Технология на програмирането за 09.03.2010 и за крайния срок за предаване на проектите.

Програмата за Технология на програмирането за 09.03.2010 е следната.

1. VCS – Mercurial. Ще гледам да е инсталиран коректно на всички машини и да може да се ползва. Ще направим упражнение за това как да работите поекипно използвайки Mercurial.
2. Unit testing и Test Driven Development – по важната тема от занятието. Една от най-важните стъпки при разработката на всеки софтуерен продукт е разработката на правилния набор от тестове. Една от целите на тестовете е автоматично да проверят и потвърдят правилната работа на приложението.

Използването на Version Control System ще ви помогне значително когато в бъдеще сами изграждате своите екипи или се присъединявате към съществуващи екипи.
Знанията за разработка на тестове и Test Driven Development също ще ви помогнат значително когато в бъдеще сами изграждате своите екипи или се присъединявате към съществуващи такива.

За да бъдете подготвени за часа може да разгледате следните материали:
http://www.junit.org/
http://c2.com/cgi/wiki?TestDrivenDevelopment
– потърсете свободно за JUnit
– потърсете свободно за Unit Testing
– потърсете свободно за Test Driven Development

На 09.03.2010 ще ви дам две домашни с краен срок 14.03.2010

Крайният срок за предаване на проектите
Крайният срок е 30 Май 2010 г. Трябва да предадете сорс кода и изпълнимите файлове. Можете да предадете проекта и по-рано. След тази дата няма да приемам проекти.

На две междинни дати трябва да предадете текущото състояние на проекта. Това са 21 Мар 2010 г. и 25 Април 2010 г.

Най-добрите проекти (по моя и на господин Чорбаджиев преценка) ще бъдат поставени на http://lubo.elsys-bg.org и ще бъдат достъпни за всички заинтересувани извън училището. Някой от критерийте за оценка ще ви съобща в следващите седмици.

Публикувано в Java, Технология на програмирането. Постоянна връзка.