Оценяване на проектите по ТП

Оценката по Технология на програмирането се сформира по следния начин:

Индивидуална оценка на предадените домашни

Оценката е върху поставените за домашно задачи и качеството на тяхното изпълнение. Възможно е всеки ученик да бъде индивидуално разпитан върху предадените домашни, за да покаже доколко разбира тяхното решение.

Оценка на проекта

Всеки проект се демонстрира и оценява по няколко точки:

  • функционалност на приложението – доколко приложението изпълнява поставените си цели и колко е богато на функционалност. Пример: Приложение с един прозорец и 2-3 бутона се оценява по-слабо от интернет приложение с едновременна обработка на множество потребители.
  • качество на работа на приложението – не се допускат неработещи бутони, полета, менюта, заявки към базата и тн. Не се допуска възникването на изключения.
  • качество на кода на приложението – кодът трябва да следва конвенцията на съответния език. За Java може да погледнете тук. Приложението трябва да следва следните добри практики. Класовете и методите трябва да имат смислени имена. В приложението не трябва да има метод по-дълъг от 30 реда.
  • тестове – приложението трябва да има автоматизирани unit тестове. За Java може да използвате junit. За C++ може да използвате CppUnit, Boost Test, CppUnitLite, NanoCppUnit, Unit++, CxxTest.
  • качество на изградената wiki страничка – тя трябва да отговяра на следните изисквания.

Индивидуална оценка по проекта

Всеки ученик получава индивидуална оценка на участието си в проекта на база целия проект. Дори и да не е участвал в имплементирането на определена функционалност трябва да я разбира и да може да въвежда леки промени.

Публикувано в Java, Технология на програмирането. Постоянна връзка.