CPP-101: Пространство от имена (namespace)

Използване на пространства от имена

Когато една променлива или тип са дефинирани в рамките на дадено пространство от имена, то за използване на съответния идентификатор има няколко варианта:

 • Името на идентификатора трябва да се квалифицира пълно. Например, за да дефинираме променлива от типа Teacher, дефиниран в пространството от имена elsys, трябва като име на типа да се използва elsys::Teacher:
  elsys::Teacher teacher;
  
 • Името на идентификатора може да бъде включено в текущата област на видимост, като се използва using-дефиниция. Например, в следващия фрагмент в текущата област на видимост се включва идентификаторът Teacher, дефиниран в пространството от имена elsys:
  using elsys::Teacher;
  Teacher teacher;
  

  След включването на идентификатора Teacher в текущата област на видимост, той може свободно да бъде използван бе изрично да се указва към кое пространство от имена принадлежи той.

 • Третият вариант е в текущата област на видимост да се включат всички идентификатори, дефинирани в рамките на дадено пространство от имена. За целта се използва using-декларация. Например, в следващия фрагмент в текущото пространство от имена се включват всички идентификатори, декларирани в пространството от имена elsys:
  using namespace elsys;
  Teacher teacher;
  Student student;
  

  След използването на такава декларация, всички идентификатори от пространството от имена elsys могат да се използват свободно в текущата област на видимост.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Пространство от имена (namespace)

 1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.