CPP-101: Пространство от имена (namespace)

Пространство от имена std

Повечето от типовете, променливите и функциите от стандартната C++ библиотека са дефинирани в пространството от имена std. Поради това често срещана практика е, да се използва using-декларация за включване на идентификаторите от стандартното пространство от имена в текущата област навидимост. Например:

#include
#include
using namespace std;

В представения фрагмент се използват два заглавни файла, които са част от стандартната C++ библиотека. В заглавния файл <cmath> са декларирани основните математически функции като sqrt, cos, acos и т.н. В заглавния файл <cstdlib> са декларирани функциите от C-файла <stdlib.h>, като например exit, malloc, free и т.н. Всички декларации и дефиниции в тези заглавни файлове са включени в пространството от имена std. За да могат да се използват е необходимо да се включат в текущата област на видимост, което се постига с използването на конструкцията using namespace std.

Публикувано в CPP-101, ООП с етикети , , . Постоянна връзка.

Един коментар по CPP-101: Пространство от имена (namespace)

  1. Pingback: CPP-101: Кратък обзор на езика за програмиране C++ | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.