Юлска поправителна сесия по Технология на програмирането

На Юлската сесия останаха 9 човека по Техноголия на програмирането – практика и 5 човека по Технология на програмирането – теория.

Относно практическата част предоставям следната информация.

Критерийте за оценка бяха следните: Критерии

Предадените работи могат да се видят в този файл: tp20110715.

Постигнатите резултати са следните:

Публикувано в Java, Технология на програмирането с етикети , , . Постоянна връзка.