Оценяване на проектите по Технология на програмирането за 2012 година в ТУЕС

През 2012 година проектите по Технология на програмирането за втория срок ще се оценяват по следния начин:

Индивидуална оценка на предадените домашни

Оценката е върху поставените за домашно задачи и качеството на тяхното изпълнение. Възможно е всеки ученик да бъде индивидуално разпитан върху предадените домашни, за да покаже доколко разбира тяхното решение.

Оценка на проекта

Всеки проект се демонстрира и оценява по няколко точки:

  • 33.8 % – функционалност на приложението – доколко приложението изпълнява поставените си цели и колко е богато на функционалност. Пример: Приложение с един прозорец и 2-3 бутона се оценява по-слабо от интернет приложение с едновременна обработка на множество потребители.
  • 22.4 % – качество на работа на приложението – не се допускат неработещи бутони, полета, менюта, заявки към базата и тн. Не се допуска възникването на изключения.
  • 13.7 % – качество на кода на приложението – кодът трябва да следва конвенцията на съответния език. За Java може да погледнете тук. Приложението трябва да следва следните добри практики. Класовете и методите трябва да имат смислени имена. В приложението не трябва да има метод по-дълъг от30 реда.
  • 18.4 %- тестове – приложението трябва да има автоматизирани unit тестове. За Java може да използвате junit. За C++ може да използвате CppUnit, Boost Test, CppUnitLite, NanoCppUnit, Unit++, CxxTest. Над 50% покритие на кода от автоматизирани тестове.
  • 11.9 % – качество на изградената wiki страничка – тя трябва да отговяра на следните изисквания. Когато името на проекта и името на участниците бъде потърсено в интернет, търсачката трябва да показва и това wiki. За търсене ще се използва Google.

Индивидуална оценка по проекта

Всеки ученик получава индивидуална оценка на участието си в проекта на база целия проект. Дори и да не е участвал в имплементирането на определена функционалност трябва да я разбира и да може да въвежда леки промени. Зачита се количеството имплементирани характеристики както и броят на къмитите в системата за управление на кода. Колкото повече, толкова повече.

Оценяване:

Скалата на оценяване е изготвена от учениците. Всеки ученик индивидуално разпредели тежестта от 100% върху горните пет точки и накрая бяха оформени средно аритметичните по всяка една точка.

След сбор на процентите, оформянето ще бъде по таблицата:

50% – 62% – 3

63% – 74 % – 4

75% – 87 % – 5

88% – 100% – 6

ps: Задачите за поправка ще бъдат по-тежки от проектите, тъй като ще трябва да се имплементират в по-кратък период от време (2 часа вероятно).

Публикувано в Java, Технология на програмирането. Постоянна връзка.

Един коментар по Оценяване на проектите по Технология на програмирането за 2012 година в ТУЕС

  1. Pingback: Да направим класното вкъщи – Финално оформяне по СУБД за 12 клас за 2012 година | Записки по програмиране

Коментарите са затворени.