Елсис награди 2012 – част 1.

Нямаме всичките, защото все още нямаме електронните пощи на всички, но ето и издадени през Юни традиционни награди на ТУЕС.

http://retiffy.com/key/RETI17 Анатол Френски
http://retiffy.com/key/RETF1N Адриан Михайлов
http://retiffy.com/key/RETF1G Александър Караджинов
http://retiffy.com/key/RETF1H Александър Караджинов
http://retiffy.com/key/RETL1H Антоанета Даскалова
http://retiffy.com/key/RETL1I Асен Белилски
http://retiffy.com/key/RETL1G Валентин Иванов
http://retiffy.com/key/RETF1F Валентин Хинков
http://retiffy.com/key/RETF1P Венцислав Йотов
http://retiffy.com/key/RETC12 Веселка Христова
http://retiffy.com/key/RETI19 Георги Тачев
http://retiffy.com/key/RETX1B Деян Геновски
http://retiffy.com/key/RETX1C Деян Геновски
http://retiffy.com/key/RETU18 Деян Геновски
http://retiffy.com/key/RETI18 Деян Геновски
http://retiffy.com/key/RETX1D Димитър Дянков
http://retiffy.com/key/RET615 доц. д-р инж. Таня Василева
http://retiffy.com/key/RET313 Евгений Янев
http://retiffy.com/key/RET611 Евгений Янев
http://retiffy.com/key/RET314 Евгений Янев
http://retiffy.com/key/RETU19 Ивайло Младенов
http://retiffy.com/key/RETL1J Иван Данов
http://retiffy.com/key/RETX1E Иван Наков
http://retiffy.com/key/RETI1A Илиян Кацарски
http://retiffy.com/key/RETF1L Кирил Митов
http://retiffy.com/key/RETL1L Кирил Никифоров
http://retiffy.com/key/RETU1B Кирил Никофоров
http://retiffy.com/key/RETI1B Кристиян Иванов
http://retiffy.com/key/RETF1K Кристиян Иванов
http://retiffy.com/key/RET91L Кристиян Стефанов
http://retiffy.com/key/RETF1J Ле Туан Линх
http://retiffy.com/key/RETI1C Манол Денев
http://retiffy.com/key/RET612 Манол Денев
http://retiffy.com/key/RETC11 Манол Денев
http://retiffy.com/key/RETF1E Мариана Крачунова
http://retiffy.com/key/RETL1K Мартин Марков
http://retiffy.com/key/RETF1I Найден Герасимов
http://retiffy.com/key/RET311 Найден Герасимов
http://retiffy.com/key/RETX1H Николай Янев
http://retiffy.com/key/RET613 Павел Пеев
http://retiffy.com/key/RETX1F Ралица Иванова
http://retiffy.com/key/RET614 Ралица Иванова
http://retiffy.com/key/RETX1G Симеон Цветков
http://retiffy.com/key/RETR19 Станислав Иванов
http://retiffy.com/key/RETU1A Стела Стефанова
http://retiffy.com/key/RETF1M Теодор Чолаков
http://retiffy.com/key/RET312 Христо Борисов
http://retiffy.com/key/RET91M Юлия Чолакова
http://retiffy.com/key/RET616 Яни Малцев

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.