Рецензии за дипломни работи

Рецензиите в момента се качват на:

https://drive.google.com/#folders/0B2u3mIflzKI4QUZya0VXRGFJTjQ

Можете да не откриете вашата там, но поне софтуерните в момента се опитваме да отидат там.

Публикувано в дипломи. Постоянна връзка.