Отчет на стажовете – 15-ти юЛи

Всички ученици от софтуерната специалност на 11-ти клас трябва да се явят а 15-ти юЛи от 12:30 в 31-ви кабинет и да предадат отчет за работата им по време на стажа.

От 13:00 ще се проведе в рамките на половин до един час работна среща по професионална реализация организирана от Институт Фортедо. Присъствието е задължително.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.