Разпределение на стажовете 2014 за софтуерната специалност

Разпределението по фирми е следното:

https://docs.google.com/a/elsys-bg.org/spreadsheets/d/1RHufkGFxlXLFRGJVLFU_r0xdPA3q_Pwf4jTfL8bN7dQ/edit#gid=0

Всеки ученик трябва да установи контакт с фирмата, към която е разпределен, най-късно до 30.06.2014. За целта можете да използвате координатите от списъка с фирми: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApBhR0RNmg-mdEg0eklDRkJSS0szYmxxM0p6VDZWcVE&usp=sharing

Ако имате проблем или не знаете как да се свържете, се обърнете към Любомир Чорбаджиев (lchorbadjiev@elsys-bg.org)

Стажът е от 1.07 до 14.07. Отчитането на стажа ще бъде на 15.07.2014 (очаквайте следваща публикация).

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.