Оценки по ТП за втори срок 2014

Оценките са налични на:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Amu3mIflzKI4dGtJdDRmVXh3SFc2R0hhaUl4enhxbVE&usp=drive_web#gid=1

Оценяването е по следните критерии:

 • Присъствия – ~5%
 • Първите две итерации от проект разработван по време на срока – ~33%
 • Финално разработен проект – ~52%, от които:
  • github – 33.(3)%
  • нормална и лесна работа – 33.(3)%
  • код, качество и структура на кода и подход на решение на проблема – 33.(3)%

Върху оценяването не влиаят долните точки, за да не падне драстично успехът на випуска:

 • Трета итерация
 • Тест върху побитови операции
 • Последни домашни предадени през втория срок, които приемам, че са били по-сложни и затова са останали нереализирани от много хора

Статистиката е както следва:

 • Средна аритметичен резултат – 4.8
 • Отлични – 25 (~45%)
 • Много добри – 11 (~20%)
 • Добри – 10 (~18%)
 • Средни – 4 (~7%)
 • Слаби – 6 (~11%)

Като цяло резултатите са добри, което се дължи да концентрацията и работата върху финалния проект за генериране на тестове, което прави много добро впечатление за възможностите на випуска.

Поправителният изпит ще е сходен на последния проект, а именно: Задача в рамките на седмица, защита на реализираната задачата. Ще се проведе някъде след практиките. Тогава ще се проведат и поправките от първия срок и евентуално повишаване на успеха.

Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.