Стената на срамЪ

Хората с грешни програми, които ни трябваше 2 часа за дида ги оправим
modified:   ../class004/Dimitar_Andreev_Class4_1.rb
modified:   ../class004/Konstantin_Kostov_Class4_1.rb
modified:   ../class004/Konstantin_Vekilski_Class4_1.rb
modified:   ../class004/Mladen_Karadimov_4_1.rb
modified:   ../class004/Stanislav_Valkanov_Class4_2.rb
modified:   ../class004/Valentin_Georgiev_Class4_1.rb
modified:   ../class004/Vasil_Kolev_Class4_1.rb
modified:   „../class004/\320\234oretti_Georgiev_Class4_2.rb“

modified:   ../class004/Dimitar_Andreev_Class4_1.rb modified:   ../class004/Konstantin_Kostov_Class4_1.rb modified:   ../class004/Konstantin_Vekilski_Class4_1.rb modified:   ../class004/Mladen_Karadimov_4_1.rb modified:   ../class004/Stanislav_Valkanov_Class4_2.rb modified:   ../class004/Valentin_Georgiev_Class4_1.rb modified:   ../class004/Vasil_Kolev_Class4_1.rb modified:   „../class004/\320\234oretti_Georgiev_Class4_2.rb“

Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.