Заявления за разпределение за учебната практика

Образеца на заявлението за разпределяне на учебна практика:

Крайният срок за предаване на заявленията: 26.06.2015, 16:00 часа

Разпечатани и подписани заявления се предават в 24 кабинет. Заявленията в електронен вид се предават на email: lchorbadjiev@elsys-bg.org

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.