Документи за отчитане на учебната практика

За отчитане на производствената практика са необходими следните два докумета:

  1. Служебна бележка, която се издава от фирмата, в която се провежда практиката: practice-note-2015
  2. Отчет за проведеният стаж – изготвя се от стажанта и описва задачите и намерените решения по време на учебната практика: practice-report-2015
Публикувано в Разни. Постоянна връзка.