Провеждане на първи изпит по ТП 2015-2016

Взимане на задачите

Задачите се взимат по следния начин

scp student@{ip}:/home/student/local/sf_exam_{class}/tests/{number}* .

  • Може да се използва и FileZilla, Putty и други ssh,scp,sftp клиенти.
  • {ip} ще ви бъде дадено в клас
  • {class} е вашият клас – „a“ или „b“.
  • {number} е номер в клас без 0 отпред – „1“,“2″,“10″,“29″

Примерна команда

scp student@172.16.18.174:/home/student/local/sf_exam_a/tests/12* .

Предаване на задачите

Задачите се прадават по следния начин:

scp {my_file} student@{ip}:/home/student/local/sf_exam_{class}/results/

  • {my_file} е името на разработения от вас файл

Време за изпълнение

Точно 30 минути.

Времето е за всичко, включително за копиране на задачите.

Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.