Поправки по Технология на Програмирането при Кирил Митов за 2017 година

Поправката ще се състои за момента на 20 юли, чевтъртък от 08:00 в ТУЕС.

За успешна поправка изискванията са следните:

  1. Проект – да се подготви и определин в срок до 06 юли заедно с Кирил Митов, чрез изпращане на писма, какъв ще бъде проектът, който ще бъде защитен на 20 юли. Проектът трябва да се направи самостоятелно. Да е различен от досега разработваните (изключения се приемат рядко). Да е качен още от 06 юли в репозитори и да се работи всеки ден по него и това да става ясно от историята на проекта и редовни къмити, смислени съобщения към тези къмити. В началото трябва да се представи план на реализацията на проекта, заедно с разделение по характеристики. Всичко това трябва да бъде къмитнато във файл plan.md в репозиторите и да следва Markdown формат за оформление. Всеки проект трябва да има wiki страничка, публично достъпна. Всеки проект трябва да има поне 5000 символа описано ръководства за потребителя на английски език. Всеки проект трябва да има направено видео от минимъм 90 секунди, което да представи проекта. Всяко видео трябва да е публично достъпно и именовано подходящо за да се различи проектът и ученикът в него и че е направено като част от поправка.
  2. Решение на задачи чрез езикът Руби – ученикът трябва да може да реши всички задачи от Първия Срок и Втори Срок поставяни като домашни. Задачите ще бъдат близки и сходни до поставяните като домашни
  3. Решение на задачи чрез Node.js и React – ученикът трябва да може да реализира задача чрез технологиите Node.js и React – правилното важи само за Клас А, които са изучавали тези технологии.
  4. Отговор на тестови въпроси – ученикът може да получи тест върху теорията на процеси за разработка на софтуер – Гъвкави, Scrum, Kanban, както и върху разделение на код линии, средства за билдване на проекти, разработка да документация

Изпитът е индивидуален. Задачите, техния вид и брой се получават индивидуално и един ученик може да се наложи да реши повече и различни по вид задачи от друг.  Проектите са индивидуални и се разработват самостоятелно. На 20-ти само се защитават.

 

Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.