Курс „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ за 8 и 9 клас

Заявлението за записване в свободно избираемият предмет „Въведение в скриптовите езици за програмиране“ е тук

Заявленията се събират от отговорниците на класовете и трябва да бъдат предадени в каб. 24 до 4.10.2017 (сряда).

Учебните занятия започват в седмицата от 9.10.2017 съгласно учебната програма.

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.