Задачи за подготовка за участие в Hack TUES 30

С цел по-ползотворна работа по време на хакатона, всички участници трябва да са
запознати с това, как се работи с хранилище за управление на код. Хранилището, което ще използваме за запознаване и което ще се ползва официално по време на хакатона е github.com.

Запознаването се състои от кратка теория и няколко задачи, които трябва да се реализират от всички самостоятелно, вкъщи. Задачите ще бъдат проверени и резултатът от проверката ще бъде обявен публично. След решението на задачите ще се прецени дали да се направи среща с участниците и кратка лекция с цел отговор на въпроси ако такива съществуват.

Теория

Git е наименование на софтуер за хранилище за управление на код. Github е WEB услага, която предоставя Git хранилища и още много други неща.

Запознайте се със следните материали – отнема около час два.

https://guides.github.com/activities/hello-world/

https://product.hubspot.com/blog/git-and-github-tutorial-for-beginners

https://try.github.io/levels/1/challenges/1

https://codeburst.io/git-good-part-a-e0d826286a2a

Задачи

Ако си нямате и представа за какво става въпрос в задачатие и какво трябва да направите, върнете се и четете още от теорията.

Чуждиците се използват нарочно. Такъв е жаргонът.

  1. Създайте ново хранилище в github с име HackTUES_class_number_firstname_lastname  където class е  класът в който сте. number е номерът в клас. firstname е първото ви име. lastname е фамилията ви
  2. В това хранилище направете файл README.md
  3. Във файла README.md напишете лириката на любима песен, смисъла на живота, или просто затоверете очи и посвирете симвония от Бетовен върху клавиатурата.
  4. Къмитнете промяната.
  5. Разархивирайте ето този файл – RESTful-API-RSA-Cryptosystem Къмитнете в един къмит цялото съдържание на този файл. Не качвайте файла като zip. Трябва да го разархивирате и да качите всичките директории и файлове в него с един къмит – подсказка, не го правете през Upload бутона на сайта. Той е за леймъри. Ще ви направи 100 къмите и ще трябва да направите 100-200 цъквания.
  6. Към README.md файла като следващ къмит трябва да имате текста DONE най- отгове на файла, самостоятелно като ред. Тази точка и точка 3 трябва да са в отделни къмити.
  7. Форкнете репозиторито https://github.com/thebravoman/hacktues_preparation във вашия потребител.
  8. Във файла repos.txt на вашето хранилище, това което сте форкнали преди малко, в неговия файл repos.txt напишете линка към хранилището създадено в стъпка 1.
  9. Чакайте писмото си от Hogwarts. Принципно пращам по един бухъл, но може да получите и мейл, или пък резултатите да са публични тук.
  10. Има краен срок. 5-ти март. Което означава, че аз ще ги гледам веднъж и ще проверявам само веднъж, което ще се случи на 6-ти или 7-ми март. След това няма да проверявам.
Публикувано в Разни. Постоянна връзка.