Второ домашно разработка на игри в партньорство с Ubisoft

В посочения линк са ресурсите за второто домашно, заданието и презентациите от днес –

goo.gl/kWk8YH

Домашното трябва да се предаде в хранилището в директория gamedev/class2/

Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.