Поправителна сесия Юли 2018. Технология на програмирането

По време на поправителната сесия всички ученици

  1. Знаят задачите предварително. В часовете са решавани поне 15 подобни задачи.
  2. Имат достъп до интернет и могат да ползват всичко
  3. Могат да си подготвят предварително всякакви материали с цел решение на задачите.
  4. Преди изпита решихме за около 30 минути предишна задача с цел преглед на въпроси.

Резултатът от изпита е, че няма нито едно работещо решение. Всичките хвърлят някакви грешки. Следващата сесия вероятно ще е структурирана по друг начин.

Задания – Task-July-Practice

Критерий – Criteria

Протокол – Protokol

Предадени задачи – https://github.com/thebravoman/software_engineering2017/tree/master/e/11

 

 

Публикувано в Разни. Постоянна връзка.