Операционни системи 2018/2019

Лекции

  • Указатели и динамична памет (osc)
  • История на компютърните системи (os01)
  • Структура на компютърните системи (os02)
  • Структура на операционните системи (os03)
  • Процеси (os04)
  • Нишки (os05)
  • Синхронизация между процеси (os06-new)
  • Управление на паметта (os07)
  • Файлови системи (os08) и (helpers)

Домашни

  • Реализация на tail (tail)

 

Оценки