Технология на програмирането 2011/2012

Преподавател

Кирил Митов

Общото описание на курса е налично на http://lubo.elsys-bg.org/software_engineering/

На тази страница е дадено спесифичното 2011-2012 учебна година.

 

Въведение

Предметът „Технология на програмирането“ се изучава в 11 клас от ученици на ТУЕС. Има за цел да въведе учениците в технологиите, процесите и средствата за разработка на софтуер. Разглеждат се итеративни процеси използвани в индустрията като се отделя внимания на събирането и обсъждането на изискавнията, оргинизарнето на екипа, избор на технологични решения, разработка на unit (JUnit, CUnit и др.) тестове, използване на системи за управлени на версиите (Mercurial, CVS, SVN), поддържане качеството на кода, „refactoring“, „debugging“, Test Driven Development, средства за автоматизиране (make, ant, maven) и др.

Като платформа в материала се разглеждат Java и Eclipse. Разглежда се разработката на десктоп приложения (SWTJFace), работа с бази данни (JDBC), разработката на Eclipse Plug-ins, разработка на web приложения (GWT).

Обръща се внимание на други  програмни езици като Python и Ruby.

Предметът завършва с представяне на разработено приложение по проект на учениците, в който мога да използват програмен език, среда и технологии по свой избор.

Материалът се базира на добрите практики от Основи на Java и Eclipse изучаван в ТУЕС през 2007, 20082009 като свободно избираем предмет. Систематизиран и подобрен е през учебната 2009/2010 като част от задължителния предметТехнология на програмирането. През учебната 2010/2011 бе въведано допълнитено представяне на процеса на разработка на софтуер.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *