Програмиране – 9 клас

Лекции, 9Б:

 1. Седмица 1
 2. Седмица 2
 3. Седмица 3
 4. Седмица 4
 5. Седмица 5
 6. Седмица 6
 7. Седмица 7
 8. Седмица 8
 9. Седмица 10
 10. Седмица 11

Задачи и примери от час, 9Б:

 1. Структура на езика, част 1 (седмица 2)
 2. Структура на езика, част 2 (седмица 3)
 3. Структура на езика, част 3 (седмица 4)
 4. Структура на езика, част 4 (седмица 5)
 5. Функции – преговор (седмица 7)
 6. Указатели, част 1 (седмица 11)
 7. Указатели, част 2 (седмица 12)

Задачи за домашно, 9Б: задачи ¯\_(ツ)_/¯

Задачи от контролното на 13.03.2019: линк

Линк към Slack (чат): линкЛекции, 9А, 9В:

 1. Структура на програма в C – част 1 – Лексикален и синтактичен анализ
 2. Системи за управление на версии (обновена на 28.02.19)
 3. Структура на програма в C – част 2 – типове, функции
 4. Структура на програма в C – част 3 – декларации, изрази, оператори, клаузи (обноввена на 13.03.19)
 5. Структура на програма в C – част 4 – оператори II
 6. Структура на програма в C – част 5 – области на видимост, клас на съхранение
 7. Структура на програма в C – част 6 – goto, switch, break и continue клаузи (обновена на 21.04.2019)

Задачи за домашна работа, 9В:

 1. Изчисляване на корен квадратен по Вавилонския метод
 2. Задача за време на живот на променливи

Полезни връзки: