Материали по C++

Добавих два стари текста по C++ за начинаещи на страницата по Обектно-ориентирано програмиране:

  • Кратък обзор на езика за програмиране C++ (cpp-101.pdf)
  • Класове и обекти в C++ (classes-101.pdf)
Публикувано в ООП. Постоянна връзка.