Задачите за изпита по СУБД за 12 клас 2014 година

Изпитът ще се проведе на 04 април. Ще имате 30 минути.

Сега ако кажете, че не сте знаели задачите предварително :D

Можете да ги видите на

https://github.com/thebravoman/elsys-db-practices/tree/master/generate_exams

Всъщност това е скрипт, който генерира задачи. С този скрипт ще бъдат генерирани и вашите задачи за изпита. Тоест, един вид знаете точно какви задачи ще има и можете да ги решите предварително. Ех, какъв готин изпит ще се получи!

Публикувано в СУБД с етикети . Постоянна връзка.