Начин на провеждане на изпита по СУБД за 12 клас за 2014 година

В продължение на предишната статия

http://lubo.elsys-bg.org/2014/03/27/subd_exam_2014/

Изпитът ще се проведе на 04 април, по следния начин.

08:00 – започваме.

08:00-08:05 – пускане и настройка на машините.

До 0835 трябва да е предала първата група. Точно. Ако машината ви се пуска бавно, ако не знаете как да си пуснете базата, ако интернетът ви се бави и при каквито и да е други обстоятелства времето не се променя. Точно в 0835 се копират задачите.

08:35-08:40 – смята на групите

До 0910 трябва да е предала втората група. Точно

В 0945 стават ясни задачите за следващия клас.

До 1015 е предала първата група.

10:15-10:20 смяна на групите.

До 1050 е предава втората група.

Задачите ще са копирани на някоя машина.

Взимати ги чрез

> scp student@172.16.18.X:/home/student/local/subd_exam/* .

Предавате ги чрез

> scp my_exam_archive student@172.16.18.X:/home/student/local/subd_exam/

Като архивът ви се казва firstName_lastName_klas_number

За тези от вас които нямат scp – инсталирайте си предварително и се научете да го ползвате. Времето не спира при каквито и да е обстоятелства.

Публикувано в СУБД с етикети . Постоянна връзка.