Глупава грешка по Технология на програмирането 2014

Автор – Морети Георгиев (не е редактирана, а е с оригиналните си грешки :D )

Глупава грешка

По предмета „Технология на програмирането“ трябваше да направим програми, които да генерират условия на програми за контролно. Всеки от нас трябваше да създаде условия за трима ученици.
Каква е грешката?
Общо казано тя е двусмилие. Едно от условията, да го наречем условие едно, на генерирана, от нашата програма, задача е да се използва “xml writer”, който пише в “xml” документ по следния начин:
<allStudents>
<student>
<secondName>Lastname1</secondName>
<secondName>Lastname2</secondName>
<student>
</allStudents>“
Като друго условие, нека това да е условие две, е посочено, че начинът, по който трябва да се създава създържанието на „xml“ документа е:
<allStudents>
<student>Lastname1</student>
<student>Lastname2</student>
</allStudents>
В очакваните резултати се пише като в условие едно, така че ако е използван “xml writer” от условието няма проблем. В една от задачите writer-a е различен и пише като в условие две. При автоматично проверяване на всички програми от контролното ще се окаже че тя е грешна, без всъщност да е, защото тя изпълнява условието.
„Грешката“ е в програмата на Мариян Белчев, в нито една друга няма такъв проблем.
Писах имейл до г-н Митов, за да оправя този „xml writer”, защото грешката е от моя
страна и по този начин няма да се зачете като правилна задачата.
Как да я избегнем?
Най-лесния начин е да отделим повече внимание и да питаме съученици дали условията на задачите са ясни. Наистина грешката е от недоглеждане и невнимание.
Публикувано в Технология на програмирането. Постоянна връзка.