Обектно-ориентирано програмиране 2017/2018

Любомир Чорбаджиев, Емил Гоцев

Упражнения

Хранилище със сорс кода от всички упражнения от час: https://github.com/elsys/oop2017-2018.

Лекции

(върху които се базират упражненията)

С++:

Java:

Легенда: върху подчертаните лекции вече са правени упражнения в час. От тези от тях, обозначени със символа *, не целият материал е взет. Лекцията от C++ „Потоци“ е частично преподадена, но останалото всеки трябва да прочете вкъщи.

Допълнителни материали:

  • Кратък обзор на езика за програмиране C++(cpp-101.pdf)
  • Класове и обекти в C++ (classes-101.pdf)

Домашни работи

C++:

Java:

Дневник с оценки

Може да видите тук.