Операционни системи 2017/2018

Лекции

 • Указатели и динамична памет (osc)
 • История на компютърните системи (os01)
 • Структура на компютърните системи (os02)
 • Структура на операционните системи (os03)
 • Процеси (os04)
 • Нишки (os05)
 • Синхронизация между процеси (os06-new)
 • Управление на паметта (os07)
 • Файлови системи (os08) и (helpers)

Домашни

 • Реализация на tail (tail)
 • Реализация на shell (shell)
 • Реализация на Starcraft 3 (HW03-threads)
 • Реализация на ls (HW04-ls)